Onluğa, Yüzlüğe ve Binliğe Yuvarlama

Onluğa Yuvarlama Doğal sayılarda en yakın onluğa yuvarlama işleminde verilen sayının birler basamağına bakılır..

Yüzlüğe Yuvarlama: En yakın yüzlüğe yuvarlama yapılırken sayının onlar basamağına bakılır..

Binliğe Yuvarlama: En yakın binliğe yuvarlama yapılırken sayının yüzler basamağına bakılır..


Aşağıdaki alanlara veri girişi yaptıktan sonra hesapla butonuna basınız.
Her kutuya bir rakam gelecek şekilde aşağıdaki boş alanlara çevirmek istediğiniz 5 basamaklı doğal sayıyı yazarak en yakın onluğa, en yakın yüzlüğe ve en yakın binliğe yuvarlama yapabilirsiniz.

Lütfen Dikkat: Doğru bir sonuç için çevirilecek doğal sayıyı sağa dayalı yazınız.

Örneğin 56471 sayısını şeklinde giriniz.

Çevirilecek Sayıyı :

Çevirme Türünü Seç :